Spanyol portál nyelviskolája
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Olvass mesét kicsiknek a népek meséiből

Kiemelt témakör: meseillusztráció, esti mese, meseillusztrálás, mese, népmese, gyerekmesék

A nagy mesék ideje sosem évül el. A mesékre töretlenül szükség van, tudniillik mindenki vágyódik a igézetre a borzongásra. A mese azonkívül igazán előnyös és alapvető a kölyök változása nézőpontjából mivelhogy annak segítségével nő fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átérezhet különböző szituációkat feloldhatja a benne felhalmozott feszültséget. A felnövekvő gyereknek óriási igénye van arra, hogy átlássa az klasszikus humán kötelékeket, szimpatizáljon a hősökkel, és megismerje a rosszakarókat. A főhősök karakterébe bújva éli meg a veszélyt, a megmenekülést, az derűt a szomorúságot, vív az igazságért, és nyeri el megérdemelt jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így rögzülnek az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem nagy részben nevelnek is: az életről nevelnek, érzelmi kapaszkodókat adnak és segítik a személyiség alakulását.
A népmesék a megélhetési bajokat mindig tömören és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a csemete a kérdés lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a gyereket. A mese minden szituációt leegyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben fikarcnyi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz félig-meddig minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul tetteiben, mint miközben mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért harcolni kell.
A valóságos emberekhez hasonló, sokrétű és életszerű figurák segítségével a gyerekek nem tudnák olyan könnyen megtanulni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a szélsőséges karakterek példáján.
A mese az egyetlen irodalmi műfaj, amely célt mutat a csöppségnek hogyan derítse fel identitását, miképpen találja meg helyét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A fabula lényegében azt ígéri, hogy ha valaki indul ezen a rendkívüli és hazárd úton, a kegyes hatalmak megsegítik, és végül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitűekre, kik elrettennek énjük megismerésének kockázatától, fásult élet vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. ...
A fabula tartalmát legalább olyan remekül lehet grafikázni, akárcsak megalkotni magát a históriát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és nagyon jó érzelmi vénák kellenek, amikkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival. Népek meséi, népek meséi: részletekért kattintson a meseld.hu weblapra.
A históriákból ki lehet emelni részleteket, amiket azután képként, vagy faliképként a sarj viszontláthat. Ily módon a kedvenc fabulabeli eszményét, vagy mesebeli helyét mindig láthatja.
A mese illusztrálások úgy készülnek minálunk, hogy a szülő a kiválasztott históriákból azt a részt elküldi cégünkhöz, amelyet szeretne a gyerekszobában látni rajzként. Arra is van lehetőség, hogy több meséből egy kis képeskönyvet készítsünk személyre szabva a gyerkőc igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-04-12 14:51