Spanyol portál nyelviskolája
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


Összefoglalónkból megtudhatod, hogy mikor melyik spanyol vizsgatípust érdemes választani
és mi a különbség a magyarországi és nemzetközi (egynyelvű) spanyol nyelvvizsgák között.

1. Mi a különbség?

2. Melyiket válasszam?

3. Minta vizsgasorok

4. Árak

5. Felkészülési tanácsok

 

Vizsga típusok

Origo spanyol nyelvvizsga
BME spanyol nyelvvizsga
D.E.L.E spanyol nyelvvizsga (nemzetközi)
Szakmai nyelvvizsgák


 

Mi a különbség?

 Mindhárom általános spanyol nyelvvizsga létezik alap- közép- és felsőfokon.
Feladattípusokban van különbség, illetve abban, hogy melyiket hol fogadják el.

Az ITK Origo és BME-s, kétnyelvű (magyar-spanyol) nyelvvizsgát (és a BME egynyelvű nyelvvizsgáját is) csak Magyarországon ismerik el. A  DELE az egyetlen nemzetközi, egynyelvű vizsga, amelyet az egész világon mindenhol elfogadnak.

 


 

Melyiket válasszam?


Attól függ, hogy mi a célod a vizsgával.

Ha szeretnél külföldön dolgozni, tanulni, akkor érdemes a D.E.L.E spanyol nyelvvizsgát választanod. Ha viszont itthon van szükséged a nyelvvizsgára (érettségihez, diplomához), célszerűbb a magyar vizsgák egyikét választanod, mert a D.E.L.E vizsgát ez esetben még honosíttatnod kell. (Különbözeti vizsgát kell tenni, mely oda-vissza fordításból áll és azt is bele kell kalkulálnod, hogy a sikeres vizsgától számított kb 6 hónap (!) múlva kapod kézhez a bizonyítványt! )

Érdemes azt is figyelembe venned, hogy D.E.L.E vizsga egy évben négyszer van: áprilisban, májusban, júliusban, otóberben és novemberben. A vizsga javítása spanyolos tempóban zajlik (mentségükre szóljon, hogy minden országban azonos időpontban van a vizsga, és az összes vizsgát Spanyolországban javítják), min. 3 hónapot vesz igénybe. Így előfordulhat, hogy egy november eleji vizsgázást követően, március vagy akár április végén még nincs papír a kezedben, nem érkezik meg a vizsgabizonyítvány.

Értelemszerűen az egynyelvű vizsgán nincsen fordítás.

 

Az ITK Origo vizsgasorban szerepel magyarról spanyolra illetve spanyolról magyarra fordítás is.

A BME kétnyelvű nyelvvizsgán csak idegennyelvről magyarra fordítás van.

Megfelelt vizsga:

Origo 60%
BME 60%
DELE 66%

ITK Origo vizsga részei - B2 KÖZÉPFOK

 

Szóbeli: összesen: 70 pont 

Beszédkészség: (50 pont, kb 15 perc) 
 • Irányított beszélgetés (az egyik vizsgáztatóval általános témákról) Kb. 5-6 perc 
 • Önálló témakifejtés ((két kép/összeállítás/ közül választható) Kb. 4-5 perc
 • Szituációs párbeszéd (egy téma húzása) Kb. 4-5 perc
Beszédértés: (20 pont Kb. 20 perc)
 • Beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveg(ek) háromszori meghallgatása és a hozzá(juk) kapcsolódó magyar nyelvű feladatlap megoldása (Kb.1,5-2 perc)

Írásbeli   (150 perc, maximum 65 pont)
 • Fordítás idegen nyelvről magyarra: általános témájú, autentikus idegen nyelvi szöveg (legtöbbször újságcikk) Kb.1000-1200n  20 pont
 • Irányított fogalmazás: levél vagy fogalmazás írása, két téma, magyar nyelvű irányítási szempontok alapján 17-20 sor 20 pont
 • Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat: autentikus idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása magyar nyelven Kb. 3000-3200n 25 pont
Írásbeli ('B' típus) összesen: 65 pont
Írásbeli és szóbeli ('C' típus) összesen: 135 pont

BME SPANYOL NYELVVIZSGA KÖZÉPFOK (B2)

A részfeladatok teljesítési minimuma 40 %.
Szóbeli spanyol nyelvvizsga
(az egynyelvű és a kétnyelvű szóbeli vizsga csupán egy részfeladatban különbözik)
Beszédkészség - maximum pontszám: 60 pont, kb 15 perc
 • személyes beszélgetés - 6-7 kérdés (15 perc)
 • kétnyelvű vizsgánál: önálló témakifejtés képek alapján 5 – 6 gondolategység 
 • egynyelvű vizsgánál: beszélgetés képek alapján  5-6 gondolategység
 • szituációs feladat - 1 feladat

Hallott szöveg értése - maximum pontszám: 60 pont, kb 20 perc

 • jegyzetkészítés - 10 címszó 
 • igaz-hamis – választásos feladat - 10 állítás 


Kétnyelvű írásbeli spanyol nyelvvizsga

Nyelvismeret - 45 perc, maximum pontszám: 25 pont

- Lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel 20 kiegészítés 

- Feleletválasztós tesztfeladatok - 30 kiegészítés 

Íráskészség - 160 perc, maximum pontszám: 95 pont

- Irányított fogalmazás (levél)* 4 szempont

Olvasott szöveg értése

- Szövegrészek, állítások összekapcsolása* - 5 hozzárendelés

- Kérdésekre válaszadás* - 10 inform. egység

Közvetítés

- Fordítás idegen nyelvről magyarra* kb. 220-250 szó

 

* Nyomtatott szótár használható.
Egynyelvű írásbeli spanyol nyelvvizsga

Íráskészség - 130 perc, maximum pontszám: 70 pont

 • Irányított fogalmazás - 4 szempont

Olvasott szöveg értése

Szövegrészek összekapcsolása - 5 összekapcsolás

 • Kérdésekre rövid válasz - 10 kérdés
 • Lyukas szöveg kiegészítése menüből - 10 kiegészítés

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható.


FELSŐFOK (C1)

Szóbeli

Beszédkészség - kb 20 perc

 • Személyes beszélgetés - 6-8 kérdés
 • kétnyelvű vizsgánál: önálló témakifejtés kép/ek alapján - 5-6 gond. egység
 • egynyelvű vizsgánál: beszélgetés kép/ek alapján - 1 téma
 • Szituációs feladat - 1 feladat

Hallott szöveg értése - kb 30 perc

 • Jegyzetkészítés - 10 címszó 
 • Igaz-hamis – választásos feladat - 10 állítás 

 

Kétnyelvű írásbeli spanyol nyelvvizsga

Nyelvismeret - 40 perc

 • Lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel - 5 kiegészítés 
 • Feleletválasztós tesztfeladatok - 10 kiegészítés 
 • Lyukas szöveg önálló kiegészítése - 10 kiegészítés

Íráskészség - 180 perc

 • Irányított fogalmazás (levél)* - 4 szempont 
Olvasott szöveg értése
 • Szövegrészek összekapcsolása* - 10 hozzárendelés
 • Kérdésekre válaszadás* - 10 kérdés

Közvetítés

 • Magyar szöveg összefoglalása idegen nyelvre* - 4 szempont 


* Nyomtatott szótár használható

Egynyelvű írásbeli spanyol nyelvvizsga - 150 perc

Íráskészség
 • Irányított fogalmazás - 4 szempont
Olvasott szöveg értése
 • Szövegrészek összekapcsolása - 10 összekapcsolás
 • Kérdésekre rövid válasz - 10 kérdés
 • Lyukas szöveg kiegészítése menüből - 10 kiegészítés
 
Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható.
 DELE - nemzetközi spanyol nyelvvizsga 

A1 Vizsga 

Az A1 DELE vizsga az Európai Referenciakeret által javasolt hat szintből az első, azaz A1 szinten igazolja a spanyoltudás minimum szintjét.

A vizsga az általános tudást négy részben vizsgálja:

 • Szövegértés (45 perc)

 • Írásbeli kifejezés (25 perc)

 • Hallás utáni értés (20 perc)

 • Szóbeli kifejezés és társalgás (15 perc+15 perc előkészület)

A2 Vizsga

A vizsga az általános tudást négy részben vizsgálja:

 • Szövegértés (60 perc)
 • Írásbeli kifejezés (50 perc)
 • Hallás utáni értés (35 perc)
 • Szóbeli kifejezés és társalgás (15 perc+15 perc előkészület)

 B1 szintű DELE spanyol nyelvvizsga

A B1 vizsga négy részből áll:

I. Feladatcsoport:

 • Szövegértés (70 perc).
 • Hallás utáni értés (40 perc).

II. Feladatcsoport:

 • Írásbeli kifejezés (60 perc). 
 • Társalgás (15 perc+15 perc előkészület). 

özépfokú vizsga: Intermedio – B2

A B2 vizsga négy részből áll:

I. Feladatcsoport 

 • Szövegértés (70 perc).

 • Hallás utáni értés (40 perc).

II. Feladatcsoport:

 • Írásbeli kifejezés (80 perc).

 • Társalgás (15 perc+15 perc előkészület). 

C1 vizsga

A C1 vizsga négy feldatcsoportból áll, melyek két részre oszlanak:

 • Szövegértés és nyelvhasználat (90 perc).

 • Hallás utáni értés és nyelvhasználat (50 perc).

 • Integrált készségek: hallás utáni értés és írásbeli kifejezés és interakció (80 perc).

 • Integrált készségek: olvasott szöveg értése és szóbeli kifejezés és interakció (20 perc+20 perc előkészület).

Felsőfokú vizsga: Superior – C2 (mesterszint)

A vizsga három részből áll:

 • Nyelvhasználat, olvasott szöveg értése és hallás utáni értés (105 perc).

 • Integrált készségek: hallás utáni értés és olvasott szöveg értése, és írásbeli kifejezés és interakció (150 perc).

 • Integrált készségek: olvasott szövegek értése és szóbeli kifejezés és interkació (20 perc+20perc előkészület)

Magyarországon az említett vizsgákat a Cervantes Intézet szervezi.

 

Vizsgadíjak

BME

Egy- és kétnyelvű általános nyelvvizsga
Alapfok (B1) / középfok (B2) / felsőfok (C1)
Szóbeli: 11 000 Ft / 13 000 Ft / 14 900 Ft
Írásbeli: 12 000 Ft / 17 000 Ft / 18 000 Ft
Komplex: 19 900 Ft / 25 900 Ft / 27 900 Ft

ITK Origo

Írásbeli / Szóbeli
Alapfok: 11.500  Ft / 10.500 Ft
Középfok: 15.000 Ft / 13.000 Ft
Felsőfok: 16.500 Ft / 14.500 Ft
Komplex: 20.900 Ft /26.900 Ft / 28.900 Ft

D.E.L.E

A1 spanyol nyelvvizsga 12500 Ft
A2 spanyol nyelvvizsga 13700 Ft
B1 spanyol nyelvvizsga 15000 Ft
B2 spanyol nyelvvizsga 20100 Ft
C1 spanyol nyelvvizsga 22500 Ft
C2 spanyol nyelvvizsga 25000 Ft

 Minta vizsgasorok

Minta nyelvvizsgasor a BME nyelvvizsgához 

Minta DELE feladatsor: http://budapest.cervantes.es/hu/dele_hu/dele_vizsgamodellek.htm